Met een infraroodcamera door je straat

Binnen Zoeterwoude Duurzaam 2030 is een Infrarood (IR) team actief dat met een IR camera opnames maakt van woningen. Met een IR camera (ook wel warmtebeeld camera genoemd) kunnen afbeeldingen gemaakt worden, waarop de temperatuur van objecten zichtbaar is. Je kunt zo het verschil zien tussen plekken die goed geïsoleerd zijn en plekken met mindere of helemaal geen isolatie.

En hiermee kan het verlies van warmte van binnen naar buiten worden vastgesteld.

Het IR-team zoekt ‘straten’ in gemeente Zoeterwoude, waar de bewoners collectief mee willen doen om het isolatieniveau/warmteverlies van de woningen in die straat in kaart te brengen. Straten zijn in dit verband niet noodzakelijkerwijs alle huizen in een lange straat, maar wel een aaneengesloten groep van minimaal 10 woningen. Het IR-team gaat vervolgens aan de slag om infraroodopnamen van deze woningen te maken vanaf de straat.

Voorwaarden om mee te kunnen doen:

  • Alle bewoners van de groep moeten mee willen doen.
  • Een of enkele van die bewoners moeten de communicatie met hun medebewoners op zich nemen. Dat houdt in, bewoners vragen of er opnames gemaakt mogen worden, communiceren over het moment waarop de opnamen gemaakt worden en de bewoners uitnodigen voor een bijeenkomst, door Zoeterwoude Duurzaam 2030 georganiseerd, waar de resultaten met de bewoners besproken worden.

Zijn er meerdere ‘straten’ die zich hiervoor aanmelden dan maakt Zoeterwoude Duurzaam 2030 de uiteindelijke keuze wie als eerste in aanmerking komt.

“Met een infraroodcamera door je straat” is een experiment om met de bewoners van de betreffende straat het gesprek op gang te brengen over het besparen van energie en dus euro’s en hoe je dat met elkaar kunt realiseren.

 Echter! Het weer moet meewerken. Om een goede infraroodopname te kunnen maken moet het temperatuurverschil tussen binnen en buiten minimaal 15 graden zijn. De dagen waarop dit het geval is, komen jammer genoeg niet vaak meer voor. Het experiment beperkt zich tot de komende wintermaanden.

Meld je straat aan via info@zd2030.nl.